شهردار سلامت

سرمقاله شماره ۳۱۱۰ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۴ اسفند


علي نوذرپور. شهردار منطقه ٢٢ تهران

تأثير کلان‌شهر تهران بر مديريت شهري در سراسر کشور و ملي‌بودن جايگاه شهردار تهران بر کسي پوشيده نيست. پيشاني و نماد انتخابات ٢٩ ارديبهشت، در شهرداري تهران تجلي مي‌يافت. بعد از بررسي گزينه‌ها و برنامه‌هاي مختلف، محمد‌علي نجفي، از مديران شناخته‌شده و تواناي کشور که سابقه وزارت‌هاي موفق و عضويت شش ساله در شوراي شهر تهران را داشت، با رأي قاطع شورا به اين سمت برگزيده شد. دعوت به کار چهره‌هاي دانشگاهي، داراي سلامت مالي و مديريتي، فرهيخته و خوش‌فکر براي در پيش گرفته‌شدن رويکردهاي علمي، واقع‌بينانه و مبتني بر شعارهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان يعني شفافيت، سلامت و اطلاع‌رساني بي‌ملاحظه به مردم، اصلي‌ترين اقدامات شهردار تهران در همين مدت کوتاه است. اقداماتي که تداوم آن می‌تواند بهترين دوره مديريت شهري در تهران را رقم زده و حتما منشأ تحولات چشمگیری در شهرداري‌هاي سراسر کشور شود. اين مسئله اهميت نقش‌آفريني اعضاي شورا در مجاب‌کردن شهردار تهران براي ماندن در سمت خود را دوچندان مي‌کند. بودجه عمراني شهرداري‌ها معادل ٧٠ درصد بودجه عمراني دولت است. اصلاح هزينه‌کرد درآمدهاي بودجه در مسير منطبق بر قوانين کشور و تغيير رويکردها و تقويت شاخص‌هاي بهره‌وري در مديريت شهري به بازگشت اعتماد مردم به مديريت شهري انجاميده و سرمايه اجتماعي قابل‌توجهي را براي به حرکت درآوردن ساير محورها و چرخ‌هاي نظام اقتصادي کشور به همراه خواهد داشت. نگارنده از علل استعفاي شهردار توانمند تهران بي‌اطلاع است. تا همين هفته گذشته در جلسات مداومي که با شهرداران مناطق برگزار مي‌شد، نجفي با اراده‌اي استوار، روحيه‌اي مثال‌زدني و اميدوار به آينده به بررسي برنامه‌هاي کوتاه و ميان‌مدت پايتخت مشغول بود. شايعات درباره برکناري يا استعفا را با طنز منحصر‌به‌فرد خود پاسخ مي‌داد و اشکالات و نارسايي‌هاي جدي را که به سبب رعايت‌نکردن قوانين و مقررات در اداره شهر به ارث رسيده بود، با تشريک مساعي و به‌ياري‌طلبيدن کارشناسان شاخص، بررسي مي‌کرد. بدهي ٥٢ هزار ميلياردي شهر تهران که تا امروز مکشوف شده، سه برابر بودجه شهرداري تهران است و اگر در مديريت شهري مفهوم ورشکستگي که در شرکت‌هاي تجاري وجود دارد، قابل بيان بود حتما شهرداري تهران به عنوان سازمان مالي و اقتصادي ورشکسته، در نظر گرفته مي‌شد. اينکه يک جريان سياسي با رانت خاص خود، چنين ميراثي براي يک پايتخت باقي بگذارد و باز هم از غير قابل اداره‌بودن شهر بعد از شهردار ١٢‌ساله خود سخن بگويد، از مسائلي است که نمي‌توان مشابهي براي آن در سطح جهان يافت. نجفي، انضباط، قانون‌گرايي، برنامه‌محوري و شفافيت با مردم را محور فعاليت‌هاي خود قرار داده است و اين بايد براي هر ايراني، مايه مباهات باشد نه اينکه ابر و باد و مه و خورشيد و فلک به دنبال زمين‌گيرکردن اين مدير شايسته، سلامت و توانمند که ضد رابطه و باندبازي عمل مي‌کند، باشند. او با وجود فشارهاي کم‌نظير، براساس تشخيص خود مديريت کرده و حذف اين سرمايه ملي، ضرر و خسارت جبران‌ناپذيري براي نظام مديريت ايران به دنبال خواهد داشت.


/ 0 نظر / 8 بازدید